برای شرکت در ایردراپ مراحل زیر را انجام دهید:


1-ابتدا وارد صفحه ایردراپ Global Crypto News شوید. (کلیک کنید)


2-در گروه تلگرامی آنها عضو شوید.(کلیک کنید)


3-آنها را در توئیتر دنبال کنید و آخرین پست آنها را در هر روز تا زمان اتمام ایردراپ لایک کنید.(کلیک کنید)


ادامه مطلب